Spring naar de inhoud

Huisregels Chalet Rivals​

De chalet is beschikbaar vanaf 16 uur op de dag van aankomst. Indien later, gelieve dit door te geven (of bv een uur voor aankomst een sms/whatsapp te sturen). Wij zijn aanwezig bij aankomst en vertrek voor het ontvangen/geven van de sleutel. Vertrekuur 10.30 uur. Indien u vroeger wilt vertrekken, gelieve ons hiervan op de hoogte te stellen.

Chalet

 • De huurder dient het huis ten alle tijden netjes te onderhouden zoals hij/zij zijn eigen huis zou behandelen.
 • De chalet ligt erg rustig in een doodlopende straat. Deze rust moet gerespecteerd worden. Vanaf 22 uur ’s avonds tot 8 uur ’s morgens vragen wij u om geen lawaai/overlast te maken. Iedereen die denkt dat dit voor hem/haar niet geldt, wordt zonder waarschuwing vooraf – zonder teruggave huur- uit de chalet verwijderd!
 • In de chalet mag NIET gerookt worden! Er is een asbak aanwezig op het terras
 • Op het terrein zijn tenten, caravans of campers verboden
 • De huurder die de huurovereenkomst afsluit is aansprakelijk voor alle betalingen, maar ook aansprakelijk voor alle schade aan inboedel binnen en buiten de chalet door zichzelf of medehuurders veroorzaakt.
 • De huurder krijgt de sleutel enkel na volledige betaling van het verhuurbedrag en borg. De huurder is verantwoordelijk voor het terugbezorgen van de sleutels.
 • De chalet wordt niet verhuurd voor feesten en aan minderjarigen enz
 • Water, mazout en elektriciteit zijn inbegrepen in de verhuurprijs. Tenzij dit werkelijk buiten alle proporties valt!
 • Huisvuil wordt gesorteerd in 4 containers:
  • gele container: papier
  • grijze container: restafval
  • groene container: tuin, groenten en fruitafval
  • kleine grijze container: glas, plastic (ook flessen), melkpakken, blikjes enz
 • U dient de keuken schoon achter te laten (met de afwas gedaan en opgeruimd)
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor het buiten werking raken van de tv/internetaansluiting/wifi. Gelieve ons wel te contacteren zodat we dit kunnen oplossen.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan de auto bij het parkeren in de tuin. Dit is op eigen risico.

Honden

 • 3 honden zijn toegestaan, meer op aanvraag. Er worden GEEN extra kosten voor hun verblijf aangerekend. Wij vragen wel om de chalet bezemschoon en moddervrij achter te laten.
 • De huisdieren NIET wassen in de douche. Voorzie handdoeken om natte en modderige honden te drogen vooraleer de chalet binnen te komen.
 • Er liggen dekens klaar voor op de bank te leggen als uw hond in de zetel mag. Gelieve deze te gebruiken! Honden mogen NIET op bed.
 • Bij loopsheid graag de hond een broekje aan doen en evt bloeddruppels op te ruimen
 • Alle hondenpoep in de tuin op te ruimen en in de grijze container te gooien. Zakjes liggen hiervoor klaar in de chalet. Indien dit niet is gebeurd, zijn we genoodzaakt 25 euro extra kosten aan te rekenen voor op te ruimen.

Kinderen

Voor baby’s is er de mogelijkheid om een babybedje en park klaar te zetten. Het bedje staat in een aparte ruimte bij de slaapkamer met dubbele boxspring. Dit moet vooraf gevraagd worden.

Huursom en betaling

 • De huursom is inclusief:
  • Huurprijs chalet voor de gekozen periode inclusief linnen- en beddengoed voor 4 personen. Bij meer personen wordt er een opslag per persoon bij gerekend
  • Inclusief gas/water/elektriciteit/pellets
 • De huursom is exclusief:
  • borgsom en evt bijkomende kosten voor aanvullende leveringen en diensten (bv KVV). Het bedrag voor de extra’s moet 2 weken voor verblijf op de rekening overgemaakt zijn.
 • Bij ontvangst van de betaling gaan wij ervan uit dat u onze voorwaarden gelezen heeft en hiermee akkoord gaat!
 • De huurder dient na ontvangst van de email met reservatie, binnen 7 kalenderdagen, 50% van de huursom als aanbetaling overschrijven op de bankrekening. Indien na 10 kalenderdagen geen aanbetaling is ontvangen, wordt de reservatie geannuleerd en de chalet verder verhuurd.
 • Pas als 50% is aanbetaald, is de reservering definitief!! .
 • Bij boeking bij minimaal 4 maand voor de aankomstdatum wordt er 50 euro gevraagd als aanbetaling voor definitieve reservering. De overige aanbetaling (eerste 50%) dient dan te gebeuren 3 maand voor aankomst.
 • De overige 50% + borgsom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn overgeschreven op de bankrekening.
 • Bij boeking binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom binnen 5 kalenderdagen overgemaakt te worden.
 • Bij boeking binnen 10 kalenderdagen voor aanvang, dient de gehele huursom binnen de 2 kalenderdagen volledig te zijn overgeschreven incl borg.
 • Indien chalet in orde wordt bevonden zal de borgsom binnen 2 weken na verblijf terug overgeschreven op de rekening van de huurder.

Klachten en aansprakelijkheid

 • Door de huurder geconstateerde gebreken van de chalet dienen binnen de 24 uur gemeld te worden aan de verhuurder. De huurder dient ten alle tijde de verhuurder in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen.
 • De huurder is aansprakelijk voor verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van de chalet ontstaat als gevolg van het verblijf. Dit verlies/schade zal gecompenseerd worden met de borgsom.

Annulering reservering

 • De huurder is gerechtigd een boeking schriftelijk, zonder kosten, uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de boeking te annuleren, tenzij het verblijf in de chalet binnen 1 maand na boeking valt.
 • Na afloop van de termijn van 7 kalenderdagen is de huurder gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen volgende kosten:
  • Bij annulering tot 4 maand voor verblijf: 50 euro
  • Bij annulering tot 3 weken voor verblijf: 50% huursom (bestelde KVV (diepvriesvlees honden) wordt niet terug betaald)
  • Bij annulering vanaf 3 weken voor verblijf: 100% van de huursom (+ bestelde KVV)
 • Bij het huren van de chalet zit geen annulerings-/reisverzekering. Indien u deze wenst, moet u deze zelf afsluiten.
 • Indien de verhuurder de chalet niet kan leveren ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend (bv schade), is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De huurder krijgt in dat geval de volledige huursom terug, maar heeft geen recht op een extra vergoeding.
 • De huurder zal geen aanspraak kunnen maken op een terugbetaling of schadevergoeding indien het verblijf gedeeltelijk of volledig geannuleerd wordt in geval van overmacht (bv onweer, brand, overstroming, natuurramp,quarantaine, pandemie, afsluiting grenzen, …)

Ongeval of inbraak

 • De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen die in/of rondom de chalet gebeuren.
 • De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van inbraak bv door het niet afsluiten van deuren/ramen bij afwezigheid van de huurder. De huurder is dan aansprakelijk voor geleden schade!